Zandstralen


Wanneer we zandstralen spuiten we lucht of water samen met zand of grind tegen een oppervlak aan. Door dit te doen nemen we materie weg door middel van erosie. Zandstralen is een precieze activiteit die met veel zorg moet worden ondernomen. Er is gespecialiseerd materiaal voor nodig zoals een grote compressor, een straalketel, aangepaste kledij en maskers. Wat het meest wordt gezandstraald zijn natuurstenen of baksteen. Het kan geen kwaad als deze al geschilderd zijn.


Hier wat foto's van projecten met betrekking tot zandstralen in Antwerpen.